วันที่ 29 เมษายน 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นำเจ้าหน้าที่ ของสำนักปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเครือข่ายอาสาปศุสัตว์ ในจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรม อาสาปศุสัตว์พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบ 80 ปี วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดรอบบริเวณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 มีเจ้าหน้าที่ และอาสาปศุสัตว์  เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 20 ราย