นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายสิรพงศ์ ศิริรักษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรม เกี่ยวข้าวย้อนวิถีชาวนา สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ แปลงข้าวเกษตรกรทำสวนผสมปฏิรูปที่ดินสะพานไม้แก่น พื้นที่โครงการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ในการนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ได้สนับสนุนอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ ให้กับเกษตรกรในโครงการจำนวน 20 ราย เป็นการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ดังกล่าวด้วย