วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:00 น. นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กับคณะทำงานวิเคราะห์ประเมินผลสถานการณ์น้ำจังหวัดสงขลา  ผลการประชุมดังนี้

ห้วงเวลาระหว่าง วันที่

17-18 พฤศจิกายน 2564 ฝนช่วงกลางคืนต่อถึงช่วงเช้า

19-21 พฤศจิกายน 2564 โล่ง อาจมีฝนเฉพาะจุด

ช่วงค่ำ 22-23 พฤศจิกายน 2564 ฝนกลุ่มใหญ่ เนื่องจากอากาศเย็นระลอกใหม่ จากประเทศจีน

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง รอการประชุมในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564