วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายกษิดิศ ทิตย์สีแสง ปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร ช่วยราชการสำนักงานปศุจังหวัดสงขลา นายเดโช ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลสะเดา จังหวัดสงขลา ให้บริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศาลเจ้าสุราลัย อ.สะเดา จังหวัดสงขลา ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีน รวม 25 ตัว เป็น สุนัขเพศผู้ 7 ตัว สุนัขเพศเมีย 8 ตัว แมวเพศผู้ 5 ตัว แมวเพศเมีย 5 ตัว