1

วันที่  10 สิงหาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม และสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดพรหมประดิษฐ์ ม.4 ต.พิจืตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีน รวม 29 ตัว โดยแบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ 3 ตัว สุนัขเพศเมีย 18 ตัว แมวเพศเมีย 8 ตัว