วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับเทศบาลตำบลพะตง ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ชุมชนเทศบาล 63 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมัน รวม 47 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  70 ตัว