วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายก อบจ สงขลา นายกษิดิศ ทิตย์สีแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอสทิงพระ นายทวี มากชูชิด นายก อบต.ท่าหิน นายคณิต ชาระ ปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ และเจ้าหน้าที่ มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติ ณ ตำบลห่าหิน จำนวน 324 ก้อน ( 6,480 กก.) และตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จำนวน 176 ก้อน ( 3,520 กก.) รวมทั้งสิ้น 500 ก้อน ( 10,000 กก.) โดยได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกหญ้าอาหารสัตว์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

#ครอบครัวปศุสัตว์# ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง