วันที่ 20 ธันวาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ของพื้นที่บ้านตาฆอ หมู่ที่ 1  และบ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา จำนวนเกษตรกรให้ความร่วมมือ 15 ราย 98 ตัว พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคระบาดในสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงฤดูฝน เพื่อห่างไกลโรคและความปลอดภัยแก่สัตว์เลี้ยง