วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายกษิดิศ ทิตย์สีแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นาย ไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติ มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ณ ม.8 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จำนวน 200 ก้อน ( 2,000 กก.) พร้อมกับมอบเวชภัณฑ์ยาฆ่าเชื้อ จำนวน 48 ลิตร

#ครอบครัวปศุสัตว์# ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง