6

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ นายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอระโนด ว่าที่ร้อยตรีไกรธนู แกล้วทนงค์ สมาชิกสภาจังหวัดสงขลา นายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนด และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติ มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ณ ม.2,3,4 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จำนวน 300 ก้อน ( 6,000 กก.) พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 20 ถุง

#ครอบครัวปศุสัตว์# ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง