วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ นายขบวน อินทรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายก อบจ สงขลา นายกษิดิศ ทิตย์สีแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอสทิงพระ นายคณิต ชาระ ปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติ มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ณ ม.2,3 ตำบลคลองรี ม.5,8 ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จำนวน 250 ก้อน ( 5,000 กก.)


#ครอบครัวปศุสัตว์# ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง