วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ นายขบวน อินทรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล นายชวลิต บุญศิริ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สตูล นายกษิดิศ ทิตย์สีแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอสทิงพระ นายคณิต ชาระ ปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติ มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ณ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จำนวน 200 ก้อน ( 4,000 กก.) ถุงยังชีพ จำนวน 50 ถุง


#ครอบครัวปศุสัตว์# ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง