4

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ นายขบวน อินทรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล นายกษิดิศ ทิตย์สีแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายอุทิศ  ศรีเลย ปศุสัตว์อำเภอควนเนียง พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติ มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน รวมทั้งหมด 400 ก้อน ( 8,000 กก.) จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 เวลา 10.00 น. ณ เทศบาลตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จำนวน 200 ก้อน ( 4,000 กก.) โคได้รับผลกระทบประมาณ 250 ตัว จุดที่ 2 ณ ม.8 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จำนวน 200 ก้อน ( 4,000 กก.) โค ได้รับผลกระทบประมาณ 300 ตัว โคนมประมาณ 45 ตัว


#ครอบครัวปศุสัตว์# ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง