วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ตำบลบ้านใหม่ ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติอุทกภัย พร้อมให้ความรู้การจัดการเสบียงอาหารสัตว์ ดูแลสุขภาพสัตว์ ตลอดจนรักษาสุขภาพสัตว์ป่วย เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือ  47 ราย เป็นโค 263 ตัว สัตว์ปีก 256 ตัว สุนัข 25 ตัว