วันที่ 17 ธันวาคม 2563  นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับนายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอระโนด ปศุสัตว์อำเภอระโนด เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจากนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ณ ที่ว่าการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม น้ำหลากในพื้นที่อำเภอระโนด  จำนวน 450 ฟ่อน พร้อมได้มอบเวชภัณฑ์ ยารักษาสัตว์ให้แก่เกษตรกรเพื่อนำไปดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงต่อไป