วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ นายกษิดิศ ทิตย์สีแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติ มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ณ ม.5 ตำบลเขารุปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จำนวน 10 ก้อน ( 200 กก.) ถุงยังชีพ จำนวน 5 ถุง
#ครอบครัวปศุสัตว์# ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง