วันที่ 9  ธันวาคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์  ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  และนายอภินันท์ ขาวสุข  ปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์  ลงพื้นที่ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ ตำบลโรง เชิงแส กระแสสินธุ์ และตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์  จังหวัดสงขลา ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้น พร้อมมอบเวชภัณฑ์ และให้กำลังใจแก่เกษตรกร