วันที่ 9 ธันวาคม 2563  นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ณ วัดเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม น้ำหลากในพื้นที่ ตำบลโรง ตำบลเชิงแส ตำบลกระแสสินธุ์ และ ตำบลเกาะใหญ่ จำนวน ๒๕๐ ฟ่อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และบำรุงสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร โดยมีนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ปลัดอำเภอกระแสสินธุ์ ปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมพิธีฯ

            สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล และปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อน และให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้จัดเตรียมหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อนำไปช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ และตลอดในช่วงฤดูฝน ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับหญ้าพระราชทานเพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่ขาดแคลนอาหารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ ต่างรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้