วันที่ 27 มกราคม 2566  นายมนูญ กองวงค์จันทร์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม มอบหมายเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ร่วมกับเจ้าหน้าด่านกักกันสัตว์สงขลา  พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสนามชนไก่ทุ่งขมิ้น ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566