วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566  นายมนูญ กองวงค์จันทร์ รักษาราชการปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม มอบหมายเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ร่วมกับเจ้าหน้าด่านกักกันสัตว์สงขลา ลงพื้นที่ สนามชนไก่ทุ่งขมิ้น ตำบลทุ่งขมิ้น และสนามกีฬาชนโค นาหม่อม พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตาม โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคในพื้นที่จังหวัดสงขลา