วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายมนูญ  กองวงค์จันทร์ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) แก่เกษตรกรเลี้ยงโค ในพื้นที่ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา  ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) และให้คำแนะนำการรักษาสัตว์ป่วยเบื้องต้น