วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ให้บริการผสมเทียมโคของเกษตรกร พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การดูแลรักษาสัตว์ป่วยเบื้องต้น ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคปากและเท้าเปื่อยในโค  ณ พื้นที่อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา