วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายคมกฤช  ศิริสวัสดิ์ ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม เจาะเลือดไก่พื้นเมือง เพื่อหาภูมิคุ้มกันของวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและปรึกษาการเลี้ยงไก่พื้นเมือง การดูแลรักษาสัตว์ป่วยเบื้องต้น ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ณ หมู่ 2 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา