วันที่ 16 ธันวาคม  2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ให้บริการผสมเทียมโค ของเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การดูแลรักษาสัตว์ป่วยเบื้องต้น ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคปากและเท้าเปื่อยในโค  ที่ระบาดมากในช่วงหน้าฝน