วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายคมกฤช ศิริสวัสดิ์ ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ออกหน่วยบริการประชาชน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสงขลา และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสงขลา เพื่อออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่อำเภอนาหม่อม  แจกจ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ วัดพรหมประดิษฐ์ หมู่ที่ 4 ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา