วันที่ 14 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงสุนัข แมว ในพื้นที่ ม.3  และ ม.5 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา เจ้าของนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ  เกือบ 100% ทั้ง 2 หมู่บ้าน พร้อมรถโมบายเคลื่อนที่มีป้ายช่วยประชาสัมพันธ์ในพื้นที่