วันที่ 14 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ร่วมกิจกรรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตนทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ " 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวงปี 2561" ของสำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แปลงเกษตรผสมผสานที่ ม.4 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 ราย