วันที่ 15 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงสุนัข แมว ในพื้นที่ ม.4 บ้านควนจง ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา เจ้าของสัตว์นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประมาณ 240 ตัว พร้อมรถโมบายเคลื่อนที่มีป้ายช่วยประชาสัมพันธ์ในพื้นที่