12 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงสุนัข แมว ในพื้นที่ ม.1 บ้านทุ่งโตนด ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา เจ้าของสัตว์นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำ 115 ตัว