วันที่ 13 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงสุนัข แมว ในพื้นที่ ม.2 บ้านทุ่งฆ้อ และ ม.6 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา เจ้าของสัตว์นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ ม.2 จำนวน  133 ตัว และ ม.6 จำนวน  41ตัว