วันที่ 2 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา ออกบริการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบ่อนโคชนทุ่งขมิ้น ของอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการป้องกันโรคที่ดีในพื้นที่ต่อไป