15 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ร่วมออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดแม่เปียะ ม.2 ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา มีกิจกรรมด้านปศุสัตว์ขายเนื้อสุกร และไข่ไก่ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ มาขึ้นทะเบียนเกษตรผู้เลี่ยงสัตว์กับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อมต่อไป เพื่อประโยชน์ในการรับความช่วยเหลือด้านอุทกภัยต่อไป