วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายมนูญ กองวงค์จันทร์ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ เครือไม้ พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ดำเนินการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ( ปศุสัตว์ok ) เพื่อรับรองและต่ออายุใบอนุญาตสถานที่การจัดเก็บผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 5 ร้านค้า