วันที่ 2 มีนาคม 2566  นายมนูญ กองวงค์จันทร์ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับสำนักงานปปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ให้บริการทำหมันสุนัขและแมว พร้อมกับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ สถานพยาบาลสัตว์อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 27 ตัว ได้แก่ สุนัข 9 ตัว และ แมว 18 ตัว