วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09:30 น. นายมนูญ กองวงค์จันทร์ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และเจ้าหน้าปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนปากเท้าเปื่อยให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค และวัวชน หมู่ 6 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เกษตรกร 9 ราย จำนวนโค 51 ตัว พร้อมให้ความรู้ แนวทางการป้องกัน และโปรแกรมการฉีดวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อย