วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นายมนูญ กองวงค์จันทร์ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับนายชัยณรงค์ ศรประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลพะตง   และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ลงพื้นที่ หมู่ 1 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ฉีดวัคซีนปากเท้าเปื่อยในโค ของจำนวนเกษตรกร 17 ราย พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจ แนวทางการป้องกัน โปรแกรมการฉีดวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อย ให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลพะตง