วันที่ 19 ตุลาคม 2565  นายมนูญ กองวงค์จันทร์ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ เครือไม้ สัตวแพทย์ประจำอำเภอหาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนปากเท้าเปื่อยในโค  ณ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หมู่ 2 เกษตรกร 7 ราย จำนวน 133 ตัว ,หมู่ 3 เกษตรกร 6 ราย จำนวน 82 ตัว ,หมู่ 6 เกษตรกร 6 ราย จำนวน 43 ตัว และหมู่ 8 เกษตรกร 4 ราย จำนวน 24 ตัว รวมทั้งสิ้น 302 ตัว พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจ แนวทางการป้องกัน โปรแกรมการฉีดวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อย ให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา