5 กันยายน 2565 นายมนูญ  กองวงค์จันทร์ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ติดตามโคของเกษตรกร ภายใต้โครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยการติดตามลูกเกิด และดูแลสุขภาพสัตว์ ของเกษตรกร 2 ราย ในพื้นที่หมู่ 6 ต.ทุ่งตำเสา และหมู่ที่ 4 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ทำการแก้ไขปัญหารกค้างและฉีดยารักษาเป็นที่เรียบร้อย