วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายมนูญ กองวงค์จันทร์ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ พร้อมเจ้าที่ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ โรคปากและเท้าเปื่อย ในโค ของเกษตรกร ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ผลงาน เกษตรกร 109 ราย โค 1,045 ตัว