วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และเทศบาลบ้านพรุ ให้บริการทำหมันสุนุขและแมว ณ วัดเทพชุมนุม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา