วันที่ 14 กรกฏาคม 2560 นายศุภชัย พานชวบุษป์ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ อาสาสมัครเทศบาลนครหาดใหญ่ในโครงการสัตวแพทย์ร่วมใจป้องกันภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา