วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่และ ด่านกักกันสัตว์สงลา ร่วมกันรณรงค์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกันโรคต่างๆในสัตว์ ปีก ในพื้นที่เสี่ยง เช่น สนามชนใก่ สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีก ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา