วันที่ 25 กันยายน 2564 ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีชาวบ้านพบหมูหลายตัวตาย ถูกนำนาทิ้งไว้บริเวณกองขยะ บริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นแม่หมู่ 1 ตัว และลูกหมู 3 ตัว  ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่าบริเวณละแวกข้างเคียงบ่อขยะดังกล่าว ไม่มีการเลี้ยงสุกร มีการเลี้ยงสุกรที่ หมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง ใกล้กับกองขยะเทศบาลนครหาดใหญ่ มีเกษตรกรเลี้ยงสุกรจำนวน 20 ราย สุกร 670 ตัว  จึงได้ดำเนินการ สั่งกักสุกรในจุดเกิดโรคและบริเวณใกล้เคียง รัศมี 5 กิโลเมตร ไม่ให้อนุญาตเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อตรวจสอบอาการของโรค ป้องกันไม่ให้โรคระบาดออกไป จนกว่าจะตรวจสอบแล้ว ไม่พบว่าสุกรเป็นโรคอีก และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเนื้อสุกร ว่าสุกรที่เป็นโรคไม่สามารถนำไปจำหน่ายได้  ซึ่งได้ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำ โดยให้เทศบาลเมืองควนลังดำเนินการนำสุกรดังกล่าวฝังกลบเรียบร้อย  และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อหาโรคและแจ้งผู้เลี้ยงสุกร หากสุกรมีอาการป่วย ตาย ให้รีบแจ้งปศุสัตว์อำเภอทันที