วันที่ 8 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงาานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และเทศบาลตำบลน้ำน้อยออกหน่วยบริการกิจกรรมทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงสุนัข แมว ณ วัดท่านางหอม หมู่ที่ 5 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนยุคใหม่ ในทุกมิติเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเองยุคใหม่ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และขจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากชุมชน