วันที่ 14 มกราคม 2564 ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ พร้อมทีมงาน เจาะเลือดโค ของเกษตรกร 3 รายโค 18 ตัว เพื่อเก็บตัวอย่างซีรั่มทดสอบภูมิคุ้มกันต่อโรคปากและเท้าเปื่อยในโค ภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย และทดสอบสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรมีภูมิคุ้มกันต่อโรคปากและเท้าเปื่อย ในระดับใด