วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายมนูญ  กองวงค์จันทร์ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และคณะทำงาน ตรวจสอบกรณี มีผู้แจ้งขอความช่วยเหลือความสะอาด ณ หมู่ 2 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากการมีผู้แจ้งร้องขอให้ไปตรวจสอบบ้านผู้เลี้ยงสุนัข ซึ่งพบปัญหา เรื่องกลิ่น ความสะอาด ความเดือดร้อนรำคาญเสียงดัง ซึ่งคณะทำงาน ได้ทำความเข้าใจกับผู้แจ้งเหตุ และเจ้าของสุนัขให้ทำความสะอาดพื้นที่เลี้ยง และทำตาข่ายบังตาสุนัข เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว