วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โคของเกษตรกร ในพื้นที่่ หมู่ที่ 5 ตำบลคูเต่า และ ตำบลฉลุง  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อดูแลสุขภาพสัตว์ และรป้องกันโรคให้กับสัตว์เลี้ยงของเกษตร