วันที่ 9 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ออกสำรวจติดตามฟาร์มสุกรที่เลี้ยงรายย่อย จำนวน 8 ฟาร์ม เพื่อสอบถาม ให้คำแนะนำ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร กดพิกัดและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด เพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรต่อไป