วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบใบประกาศรับรองสถานที่จำหน่ายไข่ไก่และเนื้อสัตว์ ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภคให้กับร้านเบทาโกรช็อป ทั้ง 3 สาขา ของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา