วันที่ 29 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา พ่นยาฆ่าเชื้อโรคในโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคหวัดนก ครั้งที่ 3 ปี 2562 สนามไก่ชน ฟาร์มสัตว์ปีกรายย่อย ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา